Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy”